ADAP TRNAVA s.r.o.

Zlievarenská 3/8020
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 905 446 664
+421 907 151 358
+421 33 53 54 587
+421 33 53 54 588
info@adap.sk
Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Trnava,
oddiel: Sro, vložka: 17931/T
Husqvarna Trnava
HSQ Trnava